Pinjaman TEKUN: Skim Pembiayaan Untuk Usahawan

Pinjaman TEKUN merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu usahawan kecil dan sederhana (UKS) dalam membangunkan perniagaan mereka. Ia diuruskan oleh Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional), sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC). Pinjaman ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kepada UKS yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman … Read more

Maksud Shariah Compliant: Dalam Konteks Kewangan Islam

Shariah compliant merujuk kepada pematuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah Islam dalam urusan kewangan, perbankan, dana, sekuriti dan pelaburan. Prinsip-prinsip ini berasal daripada Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber lain dalam perundangan Islam. Dalam dunia kewangan moden, konsep Shariah compliant telah menjadi semakin penting, terutamanya bagi umat Islam yang ingin menguruskan kewangan mereka mengikut ajaran agama. Perkembangan industri kewangan … Read more

AEON Credit (Kekurangan dan Kelebihan)

Aeon Credit Service (M) Berhad, atau lebih dikenali sebagai Aeon Credit, adalah sebuah syarikat pembiayaan bukan bank yang terkemuka di Malaysia. Syarikat ini menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan individu dan perniagaan kecil. Aeon Credit adalah anak syarikat milik penuh Aeon Financial Service Co., Ltd., sebuah syarikat kewangan yang berpangkalan di Jepun. Antara … Read more

Chailease Berjaya Credit (Keburukan dan Kelebihan)

Chailease Berjaya Credit merupakan sebuah syarikat pembiayaan di Malaysia yang menawarkan pelbagai produk pinjaman kepada individu dan perniagaan. Ia ditubuhkan pada tahun 2006 sebagai usaha sama antara Chailease Group dari Taiwan dan Berjaya Group dari Malaysia. Walaupun Chailease Berjaya Credit menawarkan beberapa kelebihan, terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Ini termasuk kadar faedah yang … Read more

Apa Itu CAPTCHA

Maksud CAPTCHA

CAPTCHA, singkatan daripada “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”, merupakan ujian keselamatan dalam talian yang bertujuan untuk memastikan pengguna adalah manusia dan bukan program komputer automatik atau bot. CAPTCHA juga dikenali sebagai Ujian Cabaran-Tanggapan. CAPTCHA memerlukan manusia memasukkan teks yang ditunjukkan dalam imej atau menjawab soalan mudah. CAPTCHA digunakan oleh … Read more