Apa Itu CAPTCHA

Maksud CAPTCHA

CAPTCHA, singkatan daripada “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”, merupakan ujian keselamatan dalam talian yang bertujuan untuk memastikan pengguna adalah manusia dan bukan program komputer automatik atau bot. CAPTCHA juga dikenali sebagai Ujian Cabaran-Tanggapan. CAPTCHA memerlukan manusia memasukkan teks yang ditunjukkan dalam imej atau menjawab soalan mudah. CAPTCHA digunakan oleh … Read more