Pinjaman TEKUN: Skim Pembiayaan Untuk Usahawan

Pinjaman TEKUN merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu usahawan kecil dan sederhana (UKS) dalam membangunkan perniagaan mereka. Ia diuruskan oleh Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional), sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC).

Pinjaman ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kepada UKS yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan tradisional seperti bank.

Pinjaman TEKUN

Kenapa Pinjaman TEKUN Hanya Untuk Usahawan?

TEKUN Nasional dikhususkan untuk menyediakan pembiayaan kepada usahawan kecil dan sederhana (UKS) kerana beberapa sebab utama:

Akses kepada pembiayaan yang terhad

UKS sering menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan tradisional seperti bank komersial. Ini kerana mereka mungkin tidak mempunyai rekod kredit yang kukuh, cagaran yang mencukupi, atau aliran tunai yang stabil. TEKUN Nasional mengisi jurang ini dengan menyediakan pembiayaan khusus untuk UKS yang mungkin tidak layak untuk pinjaman bank.

Kepentingan UKS dalam ekonomi

UKS memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia dengan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, penciptaan peluang pekerjaan, dan inovasi. Walau bagaimanapun, UKS sering menghadapi cabaran dari segi akses kepada pembiayaan, teknologi, dan pasaran. Dengan menyediakan pembiayaan khusus untuk UKS, TEKUN Nasional membantu mereka mengatasi cabaran ini dan mencapai potensi pertumbuhan mereka.

Pembangunan usahawan bumiputera

Salah satu objektif utama TEKUN Nasional adalah untuk membantu pembangunan usahawan bumiputera. Ini selaras dengan dasar kerajaan untuk meningkatkan penyertaan bumiputera dalam ekonomi dan mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Dengan menyediakan pembiayaan dan sokongan kepada usahawan bumiputera, TEKUN Nasional membantu mereka memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka.

Pembiayaan yang disesuaikan

TEKUN Nasional menawarkan skim pembiayaan yang disesuaikan dengan keperluan dan keupayaan UKS. Contohnya, mereka menawarkan jumlah pinjaman yang lebih kecil, tempoh pembayaran balik yang lebih fleksibel, dan kadar faedah yang lebih rendah berbanding dengan pinjaman bank. Ini membolehkan UKS mendapatkan pembiayaan yang bersesuaian dengan aliran tunai dan kemampuan bayar balik mereka.

Perkhidmatan sokongan perniagaan

Selain pembiayaan, TEKUN Nasional juga menyediakan perkhidmatan sokongan perniagaan kepada usahawan. Ini termasuk latihan keusahawanan, bimbingan perniagaan, dan bantuan pemasaran. Perkhidmatan ini membantu usahawan memperoleh kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menguruskan perniagaan mereka dengan berkesan dan berdaya saing dalam pasaran.

Impak sosial dan ekonomi

Dengan menyokong pembangunan UKS, TEKUN Nasional menyumbang kepada impak sosial dan ekonomi yang lebih luas. UKS yang berjaya dapat mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan isi rumah, dan menyumbang kepada pembangunan komuniti setempat. Ini selaras dengan objektif TEKUN Nasional untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan.

Ini membantu mengatasi jurang pembiayaan yang dihadapi oleh UKS dan membolehkan mereka mencapai potensi pertumbuhan mereka, seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Sejarah dan Perkembangan TEKUN Nasional

TEKUN Nasional atau Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) yang ditubuhkan pada tahun 1998. Berikut adalah sejarah perkembangan TEKUN Nasional:

1998: TEKUN ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dengan peruntukan awal sebanyak RM300 juta untuk menyediakan pembiayaan kepada usahawan kecil dan sederhana (UKS), terutamanya dalam kalangan bumiputera.

1999: TEKUN memulakan operasi dengan memperkenalkan Skim Pinjaman Am, yang menawarkan pembiayaan sehingga RM10,000 kepada UKS.

2000: TEKUN melancarkan Skim Pembiayaan Kontrak untuk membantu UKS mendapatkan pembiayaan bagi melaksanakan kontrak kerajaan dan swasta.

2002: TEKUN memperkenalkan Skim Pembiayaan Khas untuk Wanita bagi menyokong pembangunan usahawan wanita.

2005: TEKUN melancarkan Skim Pembiayaan Teman Niaga untuk menyediakan pembiayaan sehingga RM50,000 kepada UKS dalam sektor peruncitan, perkhidmatan, dan pembuatan.

2008: TEKUN memperoleh status sebagai sebuah agensi di bawah MEDAC, dengan peruntukan tambahan sebanyak RM300 juta untuk memperluaskan skim pembiayaan dan perkhidmatan sokongan perniagaan.

2009: TEKUN memperkenalkan Skim Pembiayaan TEMAN Nita untuk menyokong pembangunan usahawan wanita dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

2011: TEKUN melancarkan Skim Pembiayaan iMampu untuk menyediakan pembiayaan sehingga RM50,000 kepada UKS dalam sektor teknologi hijau dan industri halal.

2013: TEKUN memperkenalkan Skim Pembiayaan TEMAN Taxi untuk menyokong pembelian teksi dan kereta sewa oleh usahawan.

2015: TEKUN mengembangkan rangkaian cawangannya ke seluruh negara, dengan lebih 200 cawangan dan pusat khidmat untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih mudah diakses kepada usahawan.

2018: TEKUN meraikan ulang tahun ke-20 penubuhannya, dengan lebih RM5 bilion pembiayaan telah disalurkan kepada lebih 400,000 usahawan sejak 1998.

2020: TEKUN memainkan peranan penting dalam menyokong UKS yang terjejas akibat pandemik COVID-19, dengan memperkenalkan skim pembiayaan khas dan penangguhan bayaran balik untuk meringankan beban kewangan usahawan.

Sepanjang lebih dua dekad operasinya, TEKUN Nasional telah berkembang daripada sebuah tabung pembiayaan kepada sebuah organisasi yang menyediakan ekosistem sokongan yang komprehensif untuk UKS. Ini termasuk pembiayaan, latihan keusahawanan, bimbingan perniagaan, dan khidmat nasihat kewangan.

TEKUN Nasional terus memainkan peranan penting dalam pembangunan UKS di Malaysia, terutamanya dalam kalangan bumiputera dan kumpulan kurang bernasib baik. Dengan pelbagai skim pembiayaan dan perkhidmatan sokongan yang disesuaikan dengan keperluan usahawan, TEKUN Nasional kekal relevan dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing UKS dalam ekonomi yang sentiasa berubah.

Skim Pinjaman TEKUN

TEKUN Nasional menawarkan beberapa skim pinjaman untuk memenuhi keperluan perniagaan yang berbeza. Antara skim pinjaman yang popular ialah:

Skim Pinjaman Kontrak

Skim ini menyediakan pembiayaan kepada UKS yang mempunyai kontrak atau pesanan pembelian daripada pelanggan. Ia membolehkan usahawan memenuhi keperluan modal kerja untuk melaksanakan kontrak tersebut. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah berdasarkan nilai kontrak, dengan had maksimum sehingga RM500,000. Tempoh pembayaran balik pinjaman adalah sehingga 5 tahun, dengan kadar faedah serendah 4% setahun.

Skim Pinjaman TEKUN Niaga

Skim ini menyediakan pembiayaan kepada UKS untuk tujuan modal permulaan, pembelian aset, atau pembiayaan semula. Ia sesuai untuk perniagaan baharu atau perniagaan sedia ada yang ingin mengembangkan operasi mereka. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah dari RM10,000 hingga RM100,000, dengan tempoh pembayaran balik sehingga 5 tahun. Kadar faedah yang dikenakan adalah serendah 4% setahun.

 • Jumlah pinjaman: RM10,000 hingga RM100,000
 • Tempoh pembiayaan: Sehingga 5 tahun (termasuk 6 bulan tempoh bertenang)
 • Kadar faedah: 4% setahun (dikira atas baki harian)

Skim Pinjaman TEKUN Teman

Skim ini menyediakan pembiayaan kepada usahawan mikro yang memerlukan modal permulaan atau modal kerja. Ia sesuai untuk perniagaan berskala kecil seperti perniagaan makanan, kraf tangan, atau perkhidmatan. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah dari RM1,000 hingga RM5,000, dengan tempoh pembayaran balik sehingga 2 tahun. Kadar faedah yang dikenakan adalah serendah 4% setahun.

 • Jumlah pinjaman: RM1,000 hingga RM5,000
 • Tempoh pembiayaan: Sehingga 2 tahun (termasuk 1 bulan tempoh bertenang)
 • Kadar faedah: 4% setahun (dikira atas baki harian)

Skim Pinjaman TEKUN Mart

Skim ini menyediakan pembiayaan kepada usahawan yang ingin membuka kedai runcit atau kedai serbaneka. Ia membolehkan usahawan mendapatkan modal untuk menyewa premis, membeli stok, dan menampung perbelanjaan operasi. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah dari RM10,000 hingga RM50,000, dengan tempoh pembayaran balik sehingga 5 tahun. Kadar faedah yang dikenakan adalah serendah 4% setahun.

Selain daripada skim pinjaman di atas, TEKUN Nasional juga menawarkan skim pinjaman khusus untuk sektor pertanian, pelancongan, dan teknologi. Ini membolehkan usahawan dalam sektor-sektor tersebut mendapatkan pembiayaan yang disesuaikan dengan keperluan perniagaan mereka.

Skim Pembiayaan TEMANITA

Skim ini adalah pembiayaan untuk usahawan wanita.

 • Jumlah pinjaman: RM10,000 hingga RM50,000
 • Tempoh pembiayaan: Sehingga 5 tahun (termasuk 6 bulan tempoh bertenang)
 • Kadar faedah: 4% setahun (dikira atas baki harian)

Skim Pembiayaan Program Teman Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TemanTIK)

 • Jumlah pinjaman: RM1,000 hingga RM20,000
 • Tempoh pembiayaan: Sehingga 5 tahun (termasuk 6 bulan tempoh bertenang)
 • Kadar faedah: 4% setahun (dikira atas baki harian)

Skim Pembiayaan Program Teman Pemandu Teksi/Kereta Sewa/Bas (TemanTAXI)

 • Jumlah pinjaman: RM1,000 hingga RM50,000
 • Tempoh pembiayaan: Sehingga 7 tahun (termasuk 6 bulan tempoh bertenang)
 • Kadar faedah: 4% setahun (dikira atas baki harian)

Skim Pembiayaan Program Teman Nita Satu Penjana (TemanNITA 1Penjana)

 • Jumlah pinjaman: RM1,000 hingga RM10,000
 • Tempoh pembiayaan: Sehingga 5 tahun (termasuk 6 bulan tempoh bertenang)
 • Kadar faedah: 4% setahun (dikira atas baki harian)

Syarat Kelayakan Pinjaman TEKUN

Untuk memohon pinjaman TEKUN, pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berumur 18 tahun ke atas
 3. Mempunyai perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau badan-badan berkaitan
 4. Perniagaan mesti dimiliki sepenuhnya oleh bumiputera (untuk skim pinjaman tertentu)
 5. Mempunyai rekod kewangan yang lengkap dan kemampuan untuk membayar balik pinjaman
 6. Tidak disenaraihitam oleh mana-mana institusi kewangan atau agensi kerajaan

Proses Permohonan Pinjaman TEKUN

Proses permohonan pinjaman TEKUN adalah mudah dan cepat. Pemohon boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Dapatkan borang permohonan di mana-mana pejabat TEKUN Nasional atau muat turun borang dari laman web rasmi TEKUN Nasional.
 2. Lengkapkan borang permohonan dan sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti salinan kad pengenalan, sijil pendaftaran perniagaan, penyata bank, dan sebagainya.
 3. Serahkan borang permohonan yang lengkap di mana-mana pejabat TEKUN Nasional atau hantarkan melalui pos.
 4. TEKUN Nasional akan menilai permohonan dan menjalankan semakan kredit.
 5. Jika permohonan diluluskan, pemohon akan dihubungi untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan menerima wang pinjaman.

Keseluruhan proses permohonan biasanya mengambil masa antara 14 hingga 30 hari, bergantung kepada kelengkapan dokumen dan kelulusan kredit.

Kelebihan Pinjaman TEKUN

Pinjaman TEKUN menawarkan beberapa kelebihan kepada UKS berbanding dengan pinjaman daripada institusi kewangan tradisional:

Kadar faedah yang lebih rendah

Pinjaman TEKUN menawarkan kadar faedah serendah 4% setahun, berbanding dengan kadar faedah yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh bank komersial. Ini membolehkan UKS mendapatkan pembiayaan dengan kos yang lebih rendah.

Syarat kelayakan yang lebih fleksibel

Pinjaman TEKUN mempunyai syarat kelayakan yang lebih fleksibel berbanding dengan pinjaman bank. UKS yang tidak mempunyai cagaran atau rekod kredit yang lengkap masih berpeluang untuk mendapatkan pembiayaan daripada TEKUN.

Proses permohonan yang mudah dan cepat

Proses permohonan pinjaman TEKUN adalah mudah dan cepat, dengan keputusan permohonan biasanya diketahui dalam tempoh 14 hingga 30 hari. Ini membolehkan UKS mendapatkan pembiayaan dengan segera untuk memenuhi keperluan perniagaan mereka.

Bimbingan dan latihan

Selain daripada pembiayaan, TEKUN Nasional juga menyediakan bimbingan dan latihan kepada usahawan untuk meningkatkan kemahiran pengurusan perniagaan mereka. Ini termasuk kursus-kursus dalam bidang pemasaran, kewangan, dan operasi perniagaan.

Keburukan Pinjaman TEKUN

Walaupun pinjaman TEKUN menawarkan banyak manfaat kepada usahawan kecil dan sederhana (UKS), ia juga mempunyai beberapa keburukan yang perlu diambil kira:

Kadar faedah yang lebih tinggi berbanding pinjaman bank

Walaupun kadar faedah pinjaman TEKUN lebih rendah berbanding dengan pinjaman daripada pemberi pinjam wang berlesen, ia masih lebih tinggi berbanding dengan kadar faedah yang ditawarkan oleh bank komersial. Ini bermakna kos pembiayaan bagi UKS mungkin lebih tinggi jika mereka mendapatkan pinjaman daripada TEKUN berbanding dengan bank.

Jumlah pinjaman yang terhad

Pinjaman TEKUN biasanya menawarkan jumlah pinjaman yang lebih kecil berbanding dengan pinjaman bank. Ini mungkin tidak mencukupi untuk UKS yang memerlukan modal yang lebih besar untuk mengembangkan perniagaan mereka. UKS mungkin perlu mendapatkan pembiayaan tambahan daripada sumber lain untuk menampung keperluan modal mereka.

Tempoh pembayaran balik yang pendek

Pinjaman TEKUN biasanya mempunyai tempoh pembayaran balik yang lebih pendek berbanding dengan pinjaman bank. Ini bermakna UKS perlu membuat pembayaran balik yang lebih besar dalam tempoh yang lebih singkat, yang boleh menjejaskan aliran tunai perniagaan mereka. UKS mungkin menghadapi kesukaran untuk membuat pembayaran balik jika perniagaan mereka mengalami masalah aliran tunai.

Proses permohonan yang lebih ketat

Walaupun proses permohonan pinjaman TEKUN dianggap lebih mudah berbanding dengan pinjaman bank, ia masih memerlukan UKS untuk menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap dan menjalani semakan kredit. UKS yang tidak mempunyai rekod kewangan yang lengkap atau mempunyai sejarah kredit yang tidak memuaskan mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kelulusan pinjaman.

Risiko keberhutangan yang tinggi

Pinjaman TEKUN, seperti mana-mana pinjaman lain, membawa risiko keberhutangan yang tinggi jika tidak diuruskan dengan baik. UKS yang gagal membuat pembayaran balik pinjaman mungkin menghadapi tindakan undang-undang dan menjejaskan kedudukan kewangan perniagaan dan peribadi mereka. Ini boleh membawa kepada masalah kewangan yang lebih serius seperti muflis.

Kekurangan fleksibiliti dalam penggunaan dana

Pinjaman TEKUN biasanya diberikan untuk tujuan perniagaan yang spesifik, seperti modal permulaan atau pembelian aset. UKS mungkin tidak mempunyai fleksibiliti untuk menggunakan dana pinjaman bagi tujuan lain yang mungkin penting untuk perniagaan mereka, seperti pengambilan pekerja baharu atau pemasaran.

UKS perlu menilai keperluan dan kemampuan kewangan mereka dengan teliti sebelum memohon pinjaman TEKUN. Mereka juga perlu mempunyai pelan perniagaan yang kukuh dan kemahiran pengurusan kewangan yang baik untuk memastikan keberkesanan penggunaan dana pinjaman dan kemampuan untuk membuat pembayaran balik.

Dengan perancangan dan pengurusan yang teliti, pinjaman TEKUN boleh menjadi sumber pembiayaan yang berharga untuk membantu UKS membangunkan perniagaan mereka.

Berapa Lama Tempoh Kelulusan Pinjaman TEKUN?

Tempoh kelulusan pinjaman TEKUN biasanya mengambil masa antara 14 hingga 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. Walau bagaimanapun, tempoh sebenar mungkin berbeza bergantung kepada beberapa faktor:

Kelengkapan dokumen

Pemohon perlu menyerahkan semua dokumen yang diperlukan bersama-sama dengan borang permohonan. Sekiranya terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak dikemukakan, proses kelulusan mungkin akan mengambil masa yang lebih lama kerana TEKUN Nasional perlu meminta dokumen tambahan daripada pemohon.

Semakan kredit

TEKUN Nasional akan menjalankan semakan kredit ke atas pemohon untuk menilai kelayakan kredit mereka. Proses ini mungkin mengambil masa beberapa hari bergantung kepada kerjasama daripada agensi-agensi pelaporan kredit dan institusi kewangan lain.

Penilaian perniagaan

TEKUN Nasional juga akan menilai keupayaan perniagaan pemohon untuk memastikan bahawa mereka mempunyai pelan perniagaan yang kukuh dan kemampuan untuk membayar balik pinjaman. Proses ini mungkin melibatkan lawatan tapak atau temu duga dengan pemohon, yang boleh memanjangkan tempoh kelulusan.

Jumlah pinjaman

Permohonan untuk jumlah pinjaman yang lebih besar mungkin memerlukan masa pemprosesan yang lebih lama kerana ia melibatkan penilaian risiko yang lebih menyeluruh. TEKUN Nasional perlu memastikan bahawa jumlah pinjaman yang diluluskan selaras dengan kemampuan pemohon untuk membayar balik.

Beban kerja

Tempoh kelulusan pinjaman juga mungkin dipengaruhi oleh beban kerja di cawangan TEKUN Nasional yang berkenaan. Sekiranya terdapat banyak permohonan yang diterima dalam tempoh yang sama, proses kelulusan mungkin akan mengambil masa yang lebih lama.

Secara umumnya, TEKUN Nasional akan cuba memproses permohonan pinjaman dalam tempoh 14 hari bekerja sekiranya semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan tiada isu yang timbul semasa proses semakan kredit dan penilaian perniagaan. Walau bagaimanapun, pemohon harus membenarkan sehingga 30 hari bekerja untuk menerima keputusan muktamad mengenai permohonan mereka.

Sekiranya permohonan tidak diluluskan, TEKUN Nasional akan memaklumkan pemohon mengenai sebab-sebab penolakan dan memberi nasihat mengenai langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan peluang kelulusan pada masa hadapan. Pemohon juga boleh menghubungi cawangan TEKUN Nasional yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai status permohonan mereka.

Jadual Bayaran Balik Pinjaman TEKUN

Berikut adalah ringkasan jadual bayaran bulanan untuk beberapa jumlah pembiayaan melalui TEKUN Nasional:

Jumlah Pembiayaan (RM)6 bulan12 bulan24 bulan36 bulan
1,000174914936
2,0003471819771
3,000521272146107
4,000694363195142
5,000868454244178
Jadual Pembayaran Balik Pembiayaan TEKUN Nasional

Ini hanya ringkasan untuk lima jumlah pembiayaan dan empat tempoh pembayaran sebagai contoh. Angka yang diberikan di atas termasuk kadar keuntungan 4% setahun dan simpanan usahawan 5% setahun.

Jadual lengkap yang rasmi daripada TEKUN mengandungi data untuk jumlah pembiayaan sehingga RM 100,000 dan tempoh pembayaran balik sehingga 36 bulan.

Apa Impak Jika Gagal Bayar Pinjaman TEKUN?

Kegagalan membayar balik pinjaman TEKUN boleh membawa kepada pelbagai impak negatif kepada peminjam, termasuk:

Penalti dan faedah tambahan

Sekiranya peminjam gagal membuat pembayaran balik pinjaman pada tarikh yang ditetapkan, TEKUN Nasional boleh mengenakan penalti dan faedah tambahan ke atas baki pinjaman yang tertunggak. Ini akan meningkatkan jumlah hutang yang perlu dibayar oleh peminjam dan membebankan mereka dari segi kewangan.

Tindakan undang-undang

Sekiranya peminjam gagal membuat pembayaran balik pinjaman untuk tempoh yang panjang, TEKUN Nasional berhak mengambil tindakan undang-undang untuk mendapatkan kembali wang yang dipinjamkan. Ini termasuk menghantar notis tuntutan, memfailkan saman sivil, atau memohon perintah kebankrapan terhadap peminjam. Tindakan undang-undang boleh menjejaskan reputasi dan kedudukan kewangan peminjam.

Kesan terhadap penilaian kredit

Kegagalan membayar balik pinjaman TEKUN akan dilaporkan kepada agensi pelaporan kredit seperti CTOS atau CCRIS. Ini akan menjejaskan penilaian kredit peminjam dan menyukarkan mereka untuk mendapatkan pinjaman atau kemudahan kredit pada masa hadapan. Penilaian kredit yang terjejas juga boleh menjejaskan peluang pekerjaan atau perniagaan peminjam.

Tindakan penguatkuasaan

Dalam sesetengah kes, TEKUN Nasional mungkin bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan seperti polis atau Jabatan Insolvensi untuk mengesan dan mengambil tindakan terhadap peminjam yang gagal membayar balik pinjaman. Ini boleh melibatkan tindakan seperti penyitaan aset, sekatan perjalanan, atau penangkapan.

Tekanan emosi dan mental

Kegagalan membayar balik pinjaman boleh menyebabkan tekanan emosi dan mental kepada peminjam. Mereka mungkin berasa tertekan, cemas, atau malu kerana tidak dapat menyelesaikan hutang mereka. Ini boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal mereka serta hubungan peribadi mereka.

Kesan terhadap perniagaan

Bagi peminjam yang menggunakan pinjaman TEKUN untuk membiayai perniagaan mereka, kegagalan membayar balik pinjaman boleh menjejaskan aliran tunai dan operasi perniagaan. Mereka mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pembiayaan tambahan, kehilangan pembekal atau pelanggan, atau terpaksa menutup perniagaan.

Kesan terhadap keluarga dan penjamin

Sekiranya peminjam gagal membayar balik pinjaman, keluarga atau penjamin mereka mungkin turut terjejas. Mereka mungkin perlu membantu membayar balik pinjaman atau menghadapi tindakan undang-undang. Ini boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan dan menyebabkan tekanan kewangan kepada ahli keluarga yang lain.

Untuk mengelakkan impak negatif ini, peminjam harus memastikan bahawa mereka mempunyai kemampuan untuk membayar balik pinjaman sebelum memohon. Mereka juga harus menguruskan kewangan mereka dengan bijak dan membuat pembayaran balik pinjaman pada masa yang ditetapkan.

Sekiranya menghadapi kesukaran untuk membayar balik pinjaman, peminjam harus menghubungi TEKUN Nasional dengan segera untuk berbincang mengenai pilihan penjadualan semula atau penyelesaian yang lain. Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan TEKUN Nasional dapat membantu mengurangkan risiko tindakan undang-undang dan impak negatif yang lain.

Bolehkah Buat Permohonan Pinjaman TEKUN Kali Kedua?

Ya, peminjam boleh membuat permohonan pinjaman TEKUN untuk kali kedua atau seterusnya selepas berjaya melangsaikan pinjaman sebelumnya. Walau bagaimanapun, permohonan pinjaman kali kedua atau seterusnya tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

Rekod pembayaran balik yang baik

Peminjam perlu mempunyai rekod pembayaran balik yang baik untuk pinjaman TEKUN sebelumnya. Ini bermakna mereka telah membuat semua pembayaran balik mengikut jadual yang ditetapkan tanpa kelewatan atau tunggakan.

Tempoh minimum antara pinjaman

TEKUN Nasional menetapkan tempoh minimum antara pinjaman untuk memastikan peminjam mempunyai masa yang mencukupi untuk mengukuhkan kedudukan kewangan mereka sebelum memohon pinjaman baharu. Tempoh minimum ini mungkin berbeza mengikut skim pinjaman dan akan dimaklumkan kepada peminjam semasa proses permohonan.

Tujuan penggunaan pinjaman

Peminjam perlu mengemukakan tujuan penggunaan pinjaman baharu yang jelas dan munasabah. TEKUN Nasional akan menilai sama ada tujuan penggunaan ini selaras dengan objektif perniagaan peminjam dan mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perniagaan.

Penilaian kredit baharu

TEKUN Nasional akan menjalankan penilaian kredit baharu ke atas peminjam untuk memastikan mereka masih mempunyai kemampuan untuk membayar balik pinjaman baharu. Penilaian ini akan mengambil kira faktor-faktor seperti aliran tunai perniagaan, aset, liabiliti, dan rekod kredit terkini.

Dokumentasi yang dikemas kini

Peminjam perlu mengemukakan dokumentasi perniagaan dan kewangan yang dikemas kini untuk menyokong permohonan pinjaman baharu. Ini termasuk penyata bank, rekod jualan, penyata untung rugi, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

Jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik

Jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik untuk pinjaman kali kedua atau seterusnya mungkin berbeza daripada pinjaman sebelumnya. TEKUN Nasional akan menilai keperluan pembiayaan dan kemampuan bayar balik peminjam untuk menentukan jumlah dan tempoh yang sesuai.

Peminjam yang berminat untuk memohon pinjaman TEKUN kali kedua atau seterusnya boleh menghubungi cawangan TEKUN Nasional yang berdekatan atau melayari laman web TEKUN Nasional untuk maklumat lebih lanjut mengenai proses permohonan dan dokumen yang diperlukan.

Adalah penting untuk peminjam merancang dengan teliti sebelum memohon pinjaman kali kedua atau seterusnya. Mereka harus memastikan bahawa perniagaan mereka mempunyai aliran tunai yang stabil dan potensi pertumbuhan yang baik untuk menampung pembayaran balik pinjaman tambahan.

Peminjam juga harus mendapatkan nasihat daripada perunding perniagaan atau kewangan sekiranya perlu untuk membuat keputusan yang bijak mengenai pembiayaan perniagaan mereka.

Kesan Pinjaman TEKUN Terhadap Pembangunan UKS

Pinjaman TEKUN telah memainkan peranan penting dalam membantu UKS membangunkan perniagaan mereka. Sejak penubuhannya pada tahun 1998, TEKUN Nasional telah menyalurkan lebih daripada RM5 bilion dalam bentuk pinjaman kepada lebih daripada 400,000 usahawan. Ini telah membantu UKS meningkatkan modal, mengembangkan operasi, dan mewujudkan peluang pekerjaan baharu.

Menurut kajian yang dijalankan oleh MEDAC, UKS yang menerima pinjaman daripada TEKUN Nasional telah mencatatkan peningkatan purata dalam jualan tahunan sebanyak 20%. Ini menunjukkan bahawa pinjaman TEKUN telah membantu UKS meningkatkan prestasi perniagaan mereka dan menjana pertumbuhan ekonomi.

Selain daripada impak ekonomi, pinjaman TEKUN juga telah membantu meningkatkan taraf hidup usahawan dan keluarga mereka. Dengan akses kepada pembiayaan, UKS dapat menjana pendapatan yang lebih tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Ini seterusnya membantu mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan kualiti hidup.

Cabaran dan Masa Depan Pinjaman TEKUN

Walaupun pinjaman TEKUN telah berjaya membantu UKS membangunkan perniagaan mereka, ia juga menghadapi beberapa cabaran. Antara cabaran utama ialah kadar pembayaran balik pinjaman yang rendah.

Menurut laporan TEKUN Nasional, kadar pembayaran balik pinjaman adalah sekitar 70%, yang bermaksud 30% daripada peminjam gagal membayar balik pinjaman mereka. Ini boleh menjejaskan kemampanan kewangan TEKUN Nasional dan mengehadkan kemampuannya untuk menyediakan pinjaman kepada lebih banyak usahawan.

Untuk mengatasi cabaran ini, TEKUN Nasional telah melaksanakan beberapa langkah, seperti menjalankan semakan kredit yang lebih ketat ke atas pemohon dan menyediakan khidmat nasihat kewangan kepada peminjam. Ia juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) untuk mengesan peminjam yang gagal membayar balik pinjaman mereka.

Di samping itu, TEKUN Nasional juga sedang meneroka teknologi baharu seperti kewangan digital untuk meningkatkan kecekapan operasinya dan memudahkan akses kepada pembiayaan bagi UKS. Contohnya, ia telah melancarkan aplikasi mudah alih yang membolehkan usahawan memohon pinjaman dan membuat pembayaran balik secara dalam talian.

Pada masa hadapan, TEKUN Nasional berhasrat untuk terus memainkan peranan penting dalam menyokong pembangunan UKS di Malaysia. Ia merancang untuk memperluaskan rangkaian cawangannya ke seluruh negara untuk memudahkan akses kepada pembiayaan bagi usahawan di luar bandar. Ia juga akan terus mempelbagaikan produk pinjamannya untuk memenuhi keperluan perniagaan yang sentiasa berubah.

Leave a Comment